FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Cena konta email to netto 200,- zł rocznie+22% VAT czyli brutto 244,- zł.

Strona-wizytówka www bezpłatnie, aktualizacja danych szablonu bezpłatna.

Uwaga: Poniższe konta przeznaczone są WYŁĄCZNIE dla:

  • - adwokatów, radców prawnych, notariuszy: nazwisko@mecenas.pl lub nazwisko@mec.pl
  • - adwokatów: nazwisko@adwok.pl
  • - prokuratorów: nazwisko@prok.pl

Adwokaci mogą także wybierać usługi w domenach mecenas.pl lub mec.pl zamiast adwok.pl.

Po złożeniu zamówienia zostanie przeprowadzona procedura weryfikacyjna, czy konto zamawia osoba do tego uprawniona.

Wpisz poniżej nazwisko i wybierz rodzaj konta stosownie do wykształcenia/funkcji:

@mecenas.plZamawiam
@mec.plZamawiam
@adwok.plZamawiam
@prok.plZamawiam
strona-wizytówka www w 4 językach

Zamawiam

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Imię
Nazwisko
Email służbowy
Telefon do pracy
Adres miejsca pracy, ulica
Adres miejsca pracy, miasto
Adres miejsca pracy, kod pocztowy
NIP
Telefon komórkowy
Na kogo wystawić fakturę


Proszę przepisać kod z obrazka:
(Wielkość znaków ma znaczenie)


Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz akceptuję Regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OXILAB w celach realizacji niniejszego zamówienia oraz w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych. Jestem świadomy przysługujących mi praw wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez OXILAB, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

Oxilab zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.